פירוק שותפות עסקית

בהרבה מן המקרים מערכת היחסים בין השותפים בעסק היא זו שתקבע את עתידו של העסק. בעת שמתגלים סכסוכים בין השותפים, או על רקע הפסדים כספיים או על רקע אי הסכמות בנוגע לדרכי הניהול או לתפקוד אחד או יותר של מי מבין השותפים נוצרים מתחים המשפיעים על העסק ובעליו. ועתיד העסק, עלול להיות בסימן שאלה גדול מאוד. לעיתים, מבינים כי עדיף לפרק את השותפות וכדאי שכל אחד ילך לדרכו. בדיוק בשביל זה, ניתן לקיים פירוק שותפות עסקית.

פירוק שותפות עסקית

פירוק שותפות עסקית מיועד לשותפים עסקיים אשר מחליטים כי הדבר הנכון ביותר לעשות הוא לפרק את השותפות בניהם וכי עדיף שכל אחד יפנה לדרכו. ניתן לבצע פירוק שותפות עסקית על ידי פנייה לבית המשפט, באמצעות עורכי דין. פנייה לבית המשפט עלולה להעמיק את הסכסוכים ואת המחלוקות עוד יותר ולגרום לשותפים להיקלע בעל כורחם לסיטואציות מתישות ולא נעימות בנוגע לנושאים כמו חלוקת רווחים, חלוקת רכוש, שם, מוניטין ועוד.

מתוקף כך, פירוק שותפות עסקית בבית המשפט יכול להמשך חודשים ואף שנים ולהסתיים באופן עגום ללא תוצאה שמוסכמת בין שני הצדדים.

גישור

בניגוד להליך של פירוק שותפות עסקית בבית המשפט, ניתן לבצע פירוק שותפות עסקית על ידי גישור. הפרידה בין השותפים העסקיים עדיין תוותר כעובדה. השאלה שעומדת על הפרק יכולה להיות האם ניתן לשקם את מערכת היחסים ולהמשיך לעבוד יחד, או כיצד מפרקים אתו השותפות ונפרדים ממנה בצורה מוסכמת וראויה. ועל כך, יגיע הגישור ויספק את המענה.

המגשר, אשר הינו בעל תעודת מגשר מוסמך, מגיע לגישור כשהוא מבין את האינטרסים והרצונות של כל אחד מהשותפים. כאן יעלו התשובות לשאלות כמו האם רוצים למכור את החלק בעסק, האם לשמור אצל צד אחד את המוניטין? מה עם הרווחים? שם החברה? מהם הקווים האדומים? ועוד. לאחר שהמגשר הבין את האינטרסים והרצונות של כל צד, המגשר והשותפים העסקיים נפגשים יחד ומבצעים משא ומתן הכולל שיח ודיאלוג בניהם. המטרה של השיח והדיאלוג הוא לאפשר לשני הצדדים להגיע בעצמם אל הפיתרון המוסכם ולפרק את השותפות באופן המיטבי ביותר.

מאפייני הגישור

ראשית, הליך הגישור בפירוק שותפות עסקית מתקיים מבחירה. ההגעה אל הפיתרון נעשה בצורה מושכלת, ברורה ומדויקת, לאחר זיהוי וחידוד האינטרסים והרצונות של השותפים העסקיים. בנוסף, קיימת ההבנה כי אין צורך ללכת רחוק ולהגיע לידי בעיות וסכסוכים משפטיים מורכבים. ניתן לפרק את השותפות העסקית במהירות וביעילות, כאשר כל אחד הולך לדרכו. הפיתרון נקבע על ידי השותפים עצמם בהכוונת המגשר, אשר מתוך עולמם, ומתוך מה שנכון להם, מביאים את הפיתרון הרצוי.