גישור עסקי

בעולם דינאמי כמו שלנו, פיתרון סכסוכים בצורה מהירה ואפקטיבית הופך להיות לאחד הכלים החשובים ביותר בעולם העסקי. על מנת לפתור את הסכסוך בדרך מהירה וקצרה, רבים פונים להליך של גישור עסקי.

גישור עסקי

המגשר העסקי מהווה צד שלישי, ניטראלי, המסייע לצדדים במקצועיות וברגישות ליישב את הסכסוך, באופן שימלא אחר האינטרסים של כל צד ויותיר אותם כפרט וככלל, עם מענה רצוי. תהליך הגישור ייחודי בכך שהוא מתקיים בצורה מושכלת, כאשר כל צד מגיע למפגש עם נכונות מסוימת לפתור את הסכסוך.

סכסוכים עסקיים – מתי?

סכסוכים עסקיים יכולים להתרחש במגוון ווריאציות, מול אנשים ובנסיבות שונות, כגון התנהלות לא מוסכמת של אחד מהצדדים, מחלוקות בנוגע ליישומם של הסכמים, ויכוחים באשר לאי תשלום תמורה או שכר טרחה, סכסוכים מול בעלי מניות, איחורים במכירת נכס, פירוק שותפויות, הפרת הסכמי הפצה, הפצת הסכמי בלעדיות, הסדרי נושים ועוד.

לכל סכסוך עסקי השלכות רבות וארוכות טווח אשר עלולות לפגוע באופן ישיר ועקיף בהתנהלות התקינה של העסק, לשאוב אנרגיות, להתיש, לייצר מתחים ואף להביא לפגיעה כלכלית בעסק /או איבוד עסקאות חדשות, הגדולות בהרבה יותר מן הסכסוך הנקודתי. לעיתים, יהיו אלה הצדדים המעורבים בסכסוך אשר יזמו את הפנייה למגשר שיבצע הליך של גישור עסקי, אולם במקרים אחרים, הפנייה למגשר יכולה להיעשות לאחר הוראה של בית המשפט לבצע הליך של גישור עסקי על ידי מגשר מוסמך מטעמו, שיפתור את הסכסוך בדרך של גישור.

מה ייתן לכם גישור עסקי?

מהירות Time is Money - בעולם העסקי ישנה חשיבות עצומה לפתרון מהיר של הסכסוך. דברים רבים יכולים להתעכב ואף להימנע אם לא ימצא פתרון. אם טיימינג הוא שם המשחק, אז בסכסוכים על אחת כמה וכמה. עדיף לפתור אותם וכמה שיותר מהר. בהליך הגישור, באמצעות המגשר יגיעו הצדדים להסכמות מהר יותר ובאופן כזה שעלול להגדיל את העוגה ולתת פתרונות רחבים יותר, כאלה שאינם ממוקדים אך ורק לסכסוך הנקודתי, במידה והצדדים ירצו בכך.

יעילות - מאחר ומדובר בהסכם סופי שמושג בהסכמת הצדדים, מדובר על פתרון יעיל במיוחד מאחר ולאף צד אין שום אינטרס להפר את ההסכם לו הסכים בעת שהתחיל את הליך הגישור.

עלות - הליך הפנייה לבית המשפט כרוך בהוצאות כספיות רבות. עורכי דין, בוררים ועוד. הליך הגישור העסקי זול באופן ניכר ומשמעותי.

חיסיון - ברגע שפונים לבית המשפט, כל הליך הגישור מתנהל באופן פומבי וגלוי. הליך הגישור העסקי, מתאפיין בדיסקרטיות, המאפשרת יצירת שיח כן וגלוי. במסגרת ההליך תתאפשרנה שיחות נפרדות בהם יוכלו הצדדים לשתף את המגשר בדברים שאינם רוצים לומר בפני הצד השני ולהפך.השיחות הנפרדות מאפשרות אף למגשר לומר דברים לכל צד אשר אינו רוצה לומר בפגישה המשותפת.